Drept Contravențional

ORDONANȚELE MILITARE ȘI CONTRAVENȚIILE

  Nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare emise odată cu starea de urgență constituie contravenţie şi, mai nou, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice. Pe lângă sancţiunea contravenţională principală (amenda), în funcţie de natura şi gravitatea faptei, se […]

    Dispoziții privind litigiile civile Potrivit Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriu României, prescripțiile și termenele de decădere de orice fel NU încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență. În raport de modalitatea de reglementare, întreruperea termenului de prescripție vizează atât […]

  Sancțiuni de ordin penal Potrivit art. 352 din Codul penal român, astfel cum a fost modificat prin  Ordonanța de urgentă nr. 28 din 18 martie 2020, publicata in Monitorul Oficial Nr. 228 din 20 martie 2020. „(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepseşte cu […]

  Prin Decizia nr. 13 in dosarul nr. 98/1/2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a admis recursul in interesul legii si a stabilit ca „Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum si lipsa procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor constituie  impedimente pentru recunoasterea pe cale judiciara, in cadrul actiunii in constatare, […]

OBLIGATIILE PIETONILOR!

  Desi este cel mai vulnerabil si cel mai expus unui accident, de foarte multe ori tocmai pietonul poarta intreaga vina, cauzata, in primul rand, de necunoasterea obligatiilor pe care le are.   Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau impingerii cu […]