Drept Contravențional

Permis conducere UE

Iată criteriile care trebuie îndeplinite în vederea dobândirii unui permis de conducere în UE: – să aveți reședința obișnuită în țara din UE în care doriți să obțineți permisul; – să aveți vârsta minimă legală prevăzută de legislația rutieră a țării în care se dorește obținerea permisului de conducere; – să îndepliniți criteriile medicale minime; […]

Potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, „Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: (…) descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite”. Potrivit […]

ORDONANȚELE MILITARE ȘI CONTRAVENȚIILE

  Nerespectarea prevederilor ordonanțelor militare emise odată cu starea de urgență constituie contravenţie şi, mai nou, se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 10.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice. Pe lângă sancţiunea contravenţională principală (amenda), în funcţie de natura şi gravitatea faptei, se […]

    Dispoziții privind litigiile civile Potrivit Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriu României, prescripțiile și termenele de decădere de orice fel NU încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență. În raport de modalitatea de reglementare, întreruperea termenului de prescripție vizează atât […]

  Sancțiuni de ordin penal Potrivit art. 352 din Codul penal român, astfel cum a fost modificat prin  Ordonanța de urgentă nr. 28 din 18 martie 2020, publicata in Monitorul Oficial Nr. 228 din 20 martie 2020. „(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepseşte cu […]