Permis conducere UE

Obținerea unui permis de conducere în Uniunea Europeană

  • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

Iată criteriile care trebuie îndeplinite în vederea dobândirii unui permis de conducere în UE:

– să aveți reședința obișnuită în țara din UE în care doriți să obțineți permisul;

– să aveți vârsta minimă legală prevăzută de legislația rutieră a țării în care se dorește obținerea permisului de conducere;

– să îndepliniți criteriile medicale minime;

– să promovați examenul auto.

 

Cum poate fi definit termenul de ,,reședință obișnuită”?

Reședința obișnuită coincide locuinței în care reveniți periodic, în care ați stabilit legături personale sau, petreceți cel puțin 185 de zile calendaristice pe an. Dacă vă stabiliți în străinătate pentru a urma cursurile unui colegiu/universități, puteți solicita un permis de conducere în cazul în care puteți face dovada că frecventați cursurile de cel puțin 6 luni.

 

În funcție de regiunea UE aleasă, criteriile cu privire la vârsta solicitantului diferă și pot exista chiar unele particularități. Limite minime de vârstă:

– 16 ani pentru : Mopede, categoria AM, Motociclete ușoare, categoria A1, Cvadricicluri, categoria B;

– 18 ani pentru : Motociclete standard, categoria A2; Mașini, categoria B, BE, Vehicule de mărime medie, categoria C1, C1E

– 20 ani pentru : Motociclete grele, categoria A

– 21 ani pentru: Vehicule mari, categoria C, CE, Microbuze, categoria D1, D1E

– 24 ani pentru : Autobuze, categoria D, DE

 

Premergător emiterii permisului de conducere, veți fi supus unui control medical, în urma căruia, autoritățile vor constanta dacă sunteți apt din punct de vedere fizic și psihic pentru obținerea unui permis auto și conducerea autovehiculelor. De asemenea, ori de câte ori vă reînnoiți permisul de conducere sau după ce împliniți o vârstă mai înaintată ar putea apărea necesitatea efectuării unui nou control medical.

 

Controalele medicale se efectuează o dată la 5 ani în cazul șoferilor de autobuz și camion.

Nu există o reglementare internațională privind formarea conducătorilor auto, a școlilor de șoferi sau instructorilor auto. Totuși, conform standardelor europene minime, examenul auto constă în promovarea unui examen practic și unul teoretic. În privința examinatorilor auto, aceștia trebuie să finalizeze un program inițial de formare, apoi să urmeze regulat cursuri de formare și de asigurare a calității serviciilor oferite.

 

Preschimbarea permisului de conducere șI recunoașterea lui în UE

Dacă permisul v-a fost eliberat de o țară din UE, îl puteți folosi pe tot teritoriul UE. Totuși, îl puteți preschimba în mod voluntar, făcând dovada că sunteți rezident al țării respective și îndepliniți condițiile generale pentru obținerea unui permis de conducere.

Înainte de a vă preschimba voluntar permisul, autoritățile naționale vor verifica dacă actualul permis de conducere nu a fost restricționat, suspendat sau retras de autoritățile statului emitent.

!  Deși un permis de tip vechi mai poate fi folosit până în anul 2033, îl puteți înlocui voluntar cu noul model, care respectă standardele europene.

Există și cazuri care determină necesitatea preschimbării obligatorii a permisului de conducere în altă țară din UE, și anume:

  • permisul pe care îl dețineți este deteriorat, l-ați pierdut sau vi s-a furat. Vă puteți înlocui permisul doar în țara în care aveți reședința obișnuită.
  • dacă dețineți un permis de conducere cu perioadă nedefinită de valabilitate, la trecerea unui interval de 2 ani , autoritățile naționaledin țara în care v-ați stabilit vă pot soma să procedați la preschimbarea permisului;
  • în cazul în care săvârșiți o infracțiune rutieră în țara în care locuiți.

 

Preschimbarea permisului de conducere străin cu document similar românesc

Potrivit Ordinului nr. 163 din 10 august 2011, pentru preschimbarea permisului de conducere, trebuie să depuneți personal la Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor de pe raza județului unde aveți domiciliul sau reședința, următoarele documente:

1.1. permisul de conducere național eliberat de autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin (Anexa 1) a cărui preschimbare se solicită, în original. În cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de către autoritățile statelor prevăzute la art. 2 alin.(1) lit.b) și c) din ordin (Anexele 2 și 3) se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia; sau

1.2. documentul care atestă pierderea, furtul sau lipsa justificată a permisului de conducere, în cazul în care acesta din urmă a fost eliberat de autoritățile statelor membre UE. În cazul în care documentul nu este întocmit în limba română, se depune și traducerea legalizată în limba română a acestuia.

2. documentul de identitate al solicitantului, precum şi documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România prevăzute la art.1 alin.(6) din ordin;

3. cererea solicitantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr.4 din ordin, completată lizibil, cu majuscule, precum şi semnătura.

 

Atenție!

Asigurați-vă că permisul de conducere și asigurarea auto sunt valabile în țările pe care le vizitați!

   Permisele și certificatele provizorii eliberate pentru a înlocui temporar permisele pierdute sau furate nu sunt în mod automat recunoscute în alte țări din UE!

   Categoriile de permise de conducere recunoscute în Europa sunt următoarele: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE.

Categoria: Drept Contravențional