Decretarea stării de urgenţă în România a venit la pachet cu restrângerea unor drepturi esenţiale de natură să limiteze sau să suspende activitatea unei largi categorii de comerciaţi, ceea ce cu siguranţă va conduce la îngreunarea onorării obligaţiilor contractuale şi la imposibilitatea plăţii debitelor restante sau a drepturilor salariale. Vor fi cereri de deschidere […]

    Dispoziții privind litigiile civile Potrivit Decretului 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriu României, prescripțiile și termenele de decădere de orice fel NU încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență. În raport de modalitatea de reglementare, întreruperea termenului de prescripție vizează atât […]

  Sancțiuni de ordin penal Potrivit art. 352 din Codul penal român, astfel cum a fost modificat prin  Ordonanța de urgentă nr. 28 din 18 martie 2020, publicata in Monitorul Oficial Nr. 228 din 20 martie 2020. „(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepseşte cu […]

  Odată instituită starea de urgență prin Decretul 195/2020, a fost luata o serie de măsuri generale, valabile pe teritoriul României. Astfel: Începând cu data de 17 martie, a fost suspendată activitatea de examinare pentru permise de conducere, pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a acestei decizii. De asemenea, sunt […]

  Având în vedere că prin HG nr. 799/2019 s-a declanșat procedura de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București, ne-am hotărât să răspundem […]

2