REGLEMENTĂRI PRIVIND MODUL DE AFIȘARE AL PREȚURILOR DE CĂTRE COMERCIANȚI

  • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

Te-ai confruntat vreodată cu situația de a plăti pentru un produs achiziționat un preț ce nu corespundea prețului inițial afișat în magazin?

Pentru a putea evita pe viitor astfel de neplăceri este bine să fii informat în legătură cu obligaţiile legale stabilite în sarcina comerciantului, atunci când afişează preţurile.

Iată ce trebuie să știi:

Preţul este un factor fundamental în decizia consumatorului de a achiziționa un anumit bun. În acest sens Hotărârea Nr. 947/2002 republicată prevede modalitățile de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, în scopul informării complete, corecte şi precise a acestora şi pentru a le permite compararea cu uşurinţă a preţurilor.

Vânzătorului îi incumbă astfel responsabilitatea de a indica în mod vizibil şi fără echivoc prin marcare, etichetare şi/sau afişare preţurile de vânzare, preţurile pe unitatea de măsură şi tarifele practicate.

Vânzătorul are de asemenea obligația de a se asigura că prețul practicat de acesta  este exprimat în lei, lizibil, și de natură de a nu induce în eroare consumatorul. De asemenea pretul afișat trebuie să fie final, incluzând toate taxele (cu TVA inclus).

În ceea ce privește produsele vândute vrac, dispozițiile legale aplicabile în vigoare prevăd faptul că este obligatorie numai indicarea preţului pe unitatea de măsură (kilogram, litru, metru etc.), stabilirea preţului final de vânzare urmând a se face ulterior, respectiv la momentul individualizării produsului, prin cântărire, măsurare etc.

În cazul produselor preambalate se va afişa atât preţul pe unitatea de măsură, cât şi preţul de vânzare corespunzător cantităţii preambalate. Ca excepție însă, în situația în care preţul pe unitatea de măsură corespunde cu preţul de vânzare, se  va indica doar preţul de vânzare.

În cazul livrării unui produs, cheltuielile cu ambalarea şi transportul acestuia pot fi menţionate separat, însă doar cu condiţia ca menţiunea să fie clară, uşor de identificat şi lizibilă.

În cazul serviciilor (de exemplu: coafor, restaurant), preţurile trebuie afişate în mod vizibil, clar, accesibil pentru consumator (de exemplu: listă, catalog, afişare).

 

ATENŢIE LA PERIOADELE DE REDUCERI, PROMOȚII, SOLDĂRI!

În perioadele în care comerciații organizează vânzari cu preț redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, promotionale etc) aceștia trebuie să respecte anumite reguli. Orice reducere de preţ trebuie afişată în mod clar, astfel încât să nu existe nicio îndoială în privinţa preţului ce trebuie plătit. Preţul indicat trebuie să fie cel total, adică cu toate taxele aferente şi incluzând toate serviciile care trebuie plătite suplimentar de consumator.

Preţul redus trebuie, de asemenea, să fie inferior preţului de referinţă.

Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare, în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

Totodată, orice anunț de reducere de preț exprimată în valoare absolută sau în procente trebuie efectuat vizibil, lizibil și fără echivoc, pentru fiecare produs sau grupa de produse identice, fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat, fie prin mențiunile „preț nou”, „preț vechi” lângă sumele corespunzatoare; fie prin menționarea procentului de reducere și a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat.

Reţineţi însă că în ceea ce privește antichităţile, obiectele de artă şi licitaţiile, normele de indicare a preţului nu se aplică.

Constatarea contravenţiilor pentru neîndeplinirea de către comercianți a obligațiilor legale referitoare la indicarea preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare şi aplicarea sancţiunilor ce se impun se face de către inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, precum şi de reprezentanţii împuterniciţi ai altor organe ale administrației publice, potrivit competențelor.

Sfatul nostru… Fii informat!…din surse sigure!

Categoria: Drept Societar