PROCEDURA DE VÂNZARE A PRODUSELOR

  • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

IATĂ CE CRITERII AR TREBUI SĂ ÎNDEPLINEASCĂ UN PRODUS PENTRU A FI COMERCIALIZAT:

După cum putem observa, produsele care se comercializează în momentul de față au un anumit tip de ambalaj, au anumite informații inscripționate pe ele, acest lucru datorându-se faptului că producătorii trebuie să respecte anumite criterii pentru a putea fi comercializate.

În cele ce urmează, vă vom prezenta câteva dintre aceste condiții, și anume:

În primul rând, producătorii şi importatorii sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai produse sigure pentru viaţa, sănătatea şi securitatea consumatorilor. Dacă produsele nu sunt însoţite de documentele de angajare ale producătorului/importatorului referitoare la calitatea şi securitatea acestora, se va interzice introducerea lor pe piață.

La vânzarea produsului comerciantul trebuie să aducă la cunoştiinţa consumatorului, informaţii corecte şi utile privind caracteristicile produsului, condiţiile de vânzare şi modul de utilizare.

De asemenea, comerciantul are obligația ca aceste informații să se realizeze prin elemente de identificare și caracterizare ale acestora, elemente ce se înscriu în mod vizibil, ușor de înțeles, într-o formă care să nu permit ștergerea și să nu fie inscripționate în locuri obscure, să nu fie întrerupte prin desen, imagini, după caz, pe produs, etichetă, ambalaj de vânzare sau în cartea tehnică, contract, instrucțiunile de folosire, ori alte asemenea, ce însoțesc produsul sau serviciul, în funcție de natura acestuia.

În ceea ce privește ambalarea produselor, aceasta trebuie să asigure integritatea şi protecţia calităţii acestora, să fie uşor de manipulat, să promoveze vânzarea produselor, fiind totodată conforme prevederilor legale referitoare la protecţia muncii, mediului şi a securităţii consumatorilor.

Referitor la prețul produsului, comerciantul trebuie să indice preţui de vânzare/tariful practicat şi preţul pe unitatea de măsură într-un mod vizibil și fără echivoc. Însă, mai multe detalii depre acest subiect veți găsi într-un articol viitor.

În ceea ce privește cantitatea produsului, în funcţie de tipul şi caracteristicile acestuia, pe ambalaj se vor indica dimensiunile sau numărul de articole (bucăţi) conţinute, cantitatea netă conţinută, exprimată în unităţi de măsură recunoscute de autoritatea statului român în materie de metrologie. Obligativitatea indicării acestor date revine producătorului, ambalatorului sau, după caz, importatorului.

În cazul vânzărilor la distanţă prin corespondenţă, orice comerciant care informează consumatorul asupra ofertei sale de produse prin intermediul cataloagelor, broşurilor sau al altor publicaţii tipărite este obligat ca pentru produsele preambalate să menţioneze cantitatea netă conţinută de fiecare ambalaj, preţul de vânzare, precum şi preţul pe unitatea de măsură, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

 

Pentru produsele comercializate în vrac, informaţiile furnizate de aparatele de măsură utilizate pentru determinarea cantităţii trebuie să fie clare şi vizibile pentru consumator.

Totodată, producătorii trebuie să informeze despre denumirea produsului, denumirea şi/sau marca producătorului, termenul de valabilitate, compoziţia, aditivii folosiţi, despre eventualele riscuri previzibile, modulprin care a fost transportat, depozitat, conservat sau păstrat.

Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie şi, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declaraţia de conformitate, precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de producător.

Toate informaţiile privitoare la produsele şi serviciile oferite consumatorilor, documentele însoţitoare, inclusiv cele referitoare la informaţiile privind securitatea produsului şi instrucţiunile de utilizare, precum şi contractele, inclusiv cele preformulate, trebuie să fie scrise în limba română, indiferent de ţara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora şi în alte limbi.

 

Există și categorii speciale de produse, a căror comercializare presupune îndeplinirea unor condiții speciale de ambalare, etichetare, utilizare și alte asemenea.

Din aceste categorii speciale de produse fac parte și produsele alimentare ecologice, care după cum am spus trebuie să respecte anumite condiții pentru a putea fi comercializate.

Astfel:

Etichetare produselor alimentare ecologice trebuie să conţină următoarele elemente:

(a) denumirea produsului alimentar;
(b) lista ingredientelor;
(c) orice ingredient sau adjuvant tehnologic care provoacă alergii sau intoleranță;
(d) cantitatea de anumite ingrediente sau categorii de ingrediente;
(e) cantitatea netă de produs alimentar;
(f) data durabilității minimale sau data limită de consum;
(g) condițiile speciale de păstrare și/sau condițiile de utilizare;
(h) numele sau denumirea comercială și adresa operatorului din sectorul alimentar menționat;
(i) țara de origine sau locul de proveniență a produsului;
(j) instrucțiuni de utilizare, în cazul în care omiterea lor ar îngreuna utilizarea corectă a produsului alimentar;
(k) pentru băuturile care conțin mai mult de 1,2 % de alcool în volum, concentrația alcoolică dobândită;
(l) o declarație nutrițională.

Totodată, etichetarea trebuie să mai conţină, obligatoriu, următoarele elemente:
(a) numărul de cod al autorității sau al organismului de control care reglementează activitatea operatorului care a desfășurat cea mai recentă operație de producție sau procesare;
(b) sigla Comunității, în cazul produselor alimentare preambalate;
(c) în cazul în care se utilizează sigla Comunității, o indicație a locului unde s-a cultivat materia primă agricolă din care se compune produsul trebuie să apară în același câmp vizual cu sigla.

 

Utilizarea siglei UE pe produsele alimentare provenite din agricultura ecologică este obligatorie, la fel ca indicarea locului de proveniență a materiilor prime din care sunt fabricate acestea. De altfel, această indicație va trebui să figureze în același câmp vizual cu sigla UE.

Indicația „UE” sau „non-UE” poate fi înlocuită sau completată cu numele unui stat, în cazul în care întreaga materie primă agricolă din care se compune produsul a fost cultivată în statul respectiv.

Utilizarea siglei comunitare menționată, precum și indicația locului unde s-a cultivat materia primă agricolă sunt opționale pentru produsele importate din țări terțe.

Categoria: Drept Societar