INFRACTIUNI COMISE IN LEGATURA CU NERESPECTAREA OBLIGATIILOR FISCALE, FINANCIARE, VAMALE ORI PRIVIND CIRCULATIA BUNURILOR

  • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

 

 

Helvering V. Gregory (Judecator al Curtii Supreme de Justitie a SUA) spunea: „Fiecare are dreptul de a-si organiza afacerile in asa fel incat sa reduca la minimum plata impozitelor corespunzatoare; nimeni nu trebuie sa-si planifice chetuielile si veniturile in functie de exigentele maxime ale Ministerului de Finante. Niciun cetatean nu are datoria patriotica de a plati maximum de taxe„.

Practic, evitarea unor impozite si taxe mai mari, prin utilizarea normelor juridice existente in materie, nu poate fi considerata ilicita, chiar daca din punct de vedere subiectiv contribuabilul actioneaza cu rea-credinta sau imoral. Asa cum zicea si G. Orwell, „cand este vorba de plata impozitelor, patriotismul dispare”.

Totusi, ca ne convine sau nu, Constitutia Romaniei (art. 56 alin. 1) stipuleaza ca „Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice”, iar in legatura cu nerespectarea acestei obligatii pot fi savarsite: infractiuni aflate in legatura cu evaziunea fiscala; evaziunea fiscala; contrabanda si alte infractiuni vamale (folosirea de acte nereale, folosirea de acte falsificate); spalarea banilor.

 

Infractiuni aflate in legatura cu evaziunea fiscala:

– nerefacerea de catre contribuabil, cu intentie sau din culpa, a documentelor de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control (pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani);

– refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie (pedeapsa este inchisoarea de la un an la 6 ani);

– impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale (pedeapsa este inchisoarea de la un an la 6 ani);

– detinerea sau punerea in circulatie, fara drept, a timbrelor, banderolelor ori formularelor tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special (pedeapsa este inchisoarea  de la un an la 5 ani);

– tiparirea, folosirea, detinerea sau punerea in circulatie, cu stiinta, de timbre, banderole ori formulare tipizate, utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, falsificate (pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani);

– stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat (pedeapsa este inchisoarea de la 3 ani la 10 ani). Asocierea in vederea savarsirii acestei fapte se pedepseste cu inchisoarea de la 5 ani la 15 ani, iar tentativa se pedepseste.

 

Constituie infractiuni de evaziune fiscala fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale, cum ar fi:

– ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

– omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

– evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive;

– alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;

– executarea de evidente contabile duble, folosindu-se inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;

– sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;

– substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si ale Codului de procedura penala.

Pedeapsa pentru evaziunea fiscala este inchisoarea de la 2 ani la 8 ani. In cazul in care prin savarsirea faptei de evaziune fiscala s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majorează cu 5 ani (inchisoare de la 7 ani la 3 ani). Daca s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, in echivalentul monedei nationale, limita minima a pedepsei prevazute de lege si limita maxima a acesteia se majoreaza cu 7 ani (inchisoare de la 9 ani la 15 ani).

 

Constituie infractiunea de contrabanda:

– introducerea in sau scoaterea din tara, prin orice mijloace, a bunurilor sau marfurilor, prin alte locuri decat cele stabilite pentru control vamal;

– introducerea in sau scoaterea din tara prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei in cazul produselor supuse accizelor si mai mare de 40.000 lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuri;

– introducerea in sau scoaterea din tara, de doua ori in decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mica de 20.000 lei in cazul produselor supuse accizelor si mai mica de 40.000 lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuri;

– instrainarea sub orice forma a marfurilor aflate in tranzit vamal;

– sunt asimilate infractiunii de contrabanda: colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscand ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate savarsirii acesteia.

Pentru savarsirea infractiunii de contrabanda, in modalitatile mentionate ma sus, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

– introducerea in sau scoaterea din tara, fara drept, de arme, munitii, materiale explozibile, precursori de explozivi restrictionati, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substante radioactive, substante toxice, deseuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infractiunea de contrabanda calificata si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani, daca legea penala nu prevede o pedeapsa mai mare.

 

Infractiunea de folosire de acte nereale presupune folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri ori la alte cantitati de marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama. Pedeapsa pentru aceasta infractiune este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

 

Infractiunea de folosire de acte falsificate presupune folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate Pedeapsa pentru aceasta infractiune este inchisoarea de la 3 la 10 ani.

In cazul in care infractiunile de contrabanda, de folosire de acte nereale, de folosire de acte falsificate, sunt savarsite de una sau mai multe persoane inarmate ori de doua sau mai multe persoane impreuna, pedeapsa va fi inchisoare de la 5 la 15 ani. Tentativa la infractiunile contrabanda, folosire de acte nereale, folosire de acte falsificate se pedepseste.

 

Constituie infractiunea de spalare a banilor:

– schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri ori in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;

– ascunderea ori disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;

– dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.

Pedeapsa pentru infractiunea de spalare de bani este inchisoarea de la 3 la 10 ani, iar tentativa se pedepseste.

Nu are relevanta daca infractiunea din care provine bunul a fost comisa pe teritoriul Romaniei sau in strainatate.

Daca fapta a fost savarsita de o persoana juridica, pe langa pedeapsa amenzii, instanta aplica obligatoriu, una sau mai multe dintre urmatoarele pedepsele complementare ,,PEDEPSELE APLICABILE PERSOANEI JURIDICE”: dizolvarea persoanei juridice; suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani; inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani.

 

Daca vorbim despre societatile comerciale, acestea au multiple obligatii fiscale, si  chiar daca unele sunt nejustificate (din punctul nostru de vedere), trebuiesc indeplinite benevol pentru a nu ne trezi ca s-a savarsit vreuna din infractiunile descrise mai sus.

Recomandarea noastra este sa evitati sau sa preveniti asemenea situatii, iar un sfat juridic bun va poate ajuta sa evitati o situatie juridica neplacuta, sau de incertitudinea procesului.

 

Categoria: Drept Societar