PEDEPSELE APLICABILE PERSOANEI JURIDICE

  • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

 

 

Pentru ca o societate sa raspunda penal trebuie sa aiba personalitate juridica, capacitate juridica, iar infractiunea sa fie savarsita in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice.

 

Astfel, o entitate in curs de constituire (care urmeaza sa dobandeasca personalitate juridica) sau cele care si-au incetat existenta prin dizolvare, nu vor raspunde penal. Persoanele juridice aflate in faza lichidarii, nefiind inca dizolvate, pot raspunde penal pentru faptele savarsite in timpul acestei faze de existenta, ele avand personalitate juridica necesara pentru convertirea bunurilor in bani si plata pasivului.

 

Raspunderea penala a persoanei juridice este directa si personala, iar pentru ca o societate sa raspunda penal trebuie sa nu faca parte din categoria celor excluse, deoarece nu toate persoanele juridice raspund penal.

Practic, nu raspund penal statul si autoritatile publice, precum si autoritatile publice pentru infractiunile savarsite in exercitarea unei activitati ce nu poate face obiectul domeniului privat.

In afara acestor persoane juridice exceptate, toate celelalte raspund penal indiferent daca sunt de drept public sau privat.

 

Prin savarsirea de catre persoana juridica a unei infractiuni in realizarea obiectului de activitate trebuie sa intelegem ca un organ, prepus sau reprezentant al persoanei juridice a comis o infractiune cu prilejul transpunerii in practica a activitatilor pe care, potrivit legii, actelor constitutive sau actelor de organizare si functionare, persoana juridica le poate derula.

De precizat ca raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a contribuit la savarsirea aceleiasi fapte.

Codul penal prevede ca pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt amenda, ca pedeapsa principala, si pedepsele complementare.

 

Amenda penala este singura pedeapsa principala ce poate fi aplicata persoanelor juridice si consta in suma de bani pe care persoana juridica este condamnata sa o plateasca statului.

Cuantumul amenzii se stabileste prin sistemul zilelor-amenda. Suma corespunzatoare unei zile-amenda, cuprinsa intre 100 si 5.000 lei, se inmulteste cu numarul zilelor-amenda, care este cuprins intre 30 de zile si 600 de zile.

Instanta stabileste numarul zilelor-amenda tinand cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei. Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda se determina tinand seama de cifra de afaceri, in cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial in cazul altor persoane juridice, precum si de celelalte obligatii ale persoanei juridice.

 

Pedepsele complementare aplicabile persoanei juridice sunt: dizolvarea persoanei juridice, suspendare activitatii persoanei juridice, inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice, interzicerea de a participa la procedurile de achizitii publice, plasarea sub supravegherea judiciara, afisarea sau publicarea hotararii de condamnare.

 

Dizolvarea persoanei juridice

Aceasta pedeapsa complementara se aplica atunci cand persoana juridica a fost constituita in scopul savarsirii de infractiuni, cum ar fi constituirea unei societati pentru activitati de contrabanda, trafic de persoane sau trafic de droguri etc.

Se aplica aceasta pedeapsa si atunci cand obiectul licit de activitate al societatii a fost deturnat in scopul comiterii de infractiuni, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea savarsita este inchisoarea mai mare de 3 ani.

De asemenea, aceasta pedeapsa se aplica si in cazul in care, cu rea-credinta, nu este executata vreuna din celelalte pedepse complementare, enumerate mai sus, aplicate de catre instanta, cu exceptia afisarii sau publicarii hotararii de condamnare.

 

Suspendarea activitatii persoanei juridice consta in interzicerea desfasurarii activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice in realizarea careia a fost savarsita infractiunea,

Atunci cand, cu rea-credinta, nu este afisata sau publicata hotararea de condamnare, instanta dispune suspendarea activitatii sau a uneia dintre activitatile persoanei juridice pana la punerea in executare a pedepsei complementare (afisarea sau publicarea hotararii de condamnare), dar nu mai mult de 3 luni.

Daca pana la implinirea termenului 3 luni pedeapsa complementara (afisarea sau publicarea hotararii de condamnare) nu a fost pusa in executare, instanta dispune dizolvarea persoanei juridice.

Aceasta pedeapsa complementara nu poate fi aplicata institutiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor si organizatiilor religioase ori apartinand minoritatilor nationale, constituite potrivit legii, si nici persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.

 

Inchiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice consta in inchiderea unuia sau mai multor puncte de lucru apartinand persoanei juridice cu scop lucrativ, in care s-a desfasurat activitatea in realizarea careia a fost savarsita infractiunea.

Aceasta pedeapsa complementara nu poate fi aplicata persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.

Aplicarea acestei pedepse complementare presupune indeplinirea conditiei ca persoana juridica in cauza sa aiba cel putin doua puncte de lucru.

Avand in vedere ca pedepsele complementare pot fi cumulate, opinia majoritara este ca pot fi aplicate unei persoane juridice atat suspendarea activitatii, cat si inchiderea unui punct de lucru.

 

Interzicerea de a participa la procedurile de achizitie consta in interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizitii publice, prevazute de lege, pe o durata de la 1 la 3 ani, producand efecte atat in cazul contractelor de achizitii publice directe, cat si in cazul subcontractelor incheiate prin interpunere de persoane.

Aceasta pedeapsa complementara nu afecteaza contractele de achizitii publice aflate deja in derulare.

 

Plasarea sub supraveghere judiciara presupune desfasurarea sub supravegherea unui mandatar judiciar a activitatii care a ocazionat comiterea infractiunii, pe o perioada de la 1 la 3 ani.

In cazul care constata ca persoana juridica nu a luat masurile necesare in vederea prevenirii comiterii de noi infractiuni, mandatarul judiciar obligatoriu va sesiza instanta, iar in cazul in care sesizarea este intemeiata se va dispune inlocuirea acestei pedepse complementare cu suspendarea activitatii persoanei juridice.

Aceasta pedeapsa complementara nu poate fi aplicata institutiilor publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor si organizatiilor religioase ori apartinand minoritatilor nationale, constituite potrivit legii, si nici persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea in domeniul presei.

 

Afisarea sau publicarea hotararii de condamnare se realizeaza pe cheltuiala persoanei juridice, iar prin afisarea sau difuzarea hotararii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea victimei, in afara de cazul cand exista acordul acesteia sau al reprezentantului sau legal.

Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in extras, in forma si locul stabilite de instanta, pentru o perioadă cuprinsa intre o luna si 3 luni.

Publicarea hotararii de condamnare se face in extras si in forma stabilita de instanta, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala, desemnate de instanta.

In cazul in care publicarea se face prin presa scrisa sau audiovizuala, instanta stabileste numarul aparitiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar in cazul publicarii prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depasi 3 luni.

 

 

Categoria: Drept Penal