EXPROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA

  • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

EXPROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICA

 

In anumite situatii, interesul social poate conduce la pierderea dreptului de proprietate privata cu privire la imobile – terenuri, constructii – care pot fi expropriate si trecute astfel in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

 

Din punct de vedere juridic, exproprierea poate fi definita ca fiind actul puterii de stat competente, prin care se realizeaza trecerea in proprietate publica a unor bunuri imobile proprietate privata, necesare executarii unor lucrari de interes public, in schimbul unei despagubiri.

 

Si mai simplu, exproprierea este metoda reglementata de lege prin care un bun imobil proprietate privata este trecut in proprietatea publica, in mod fortat.

 

Legea in materie instituie o procedura a exproprierii in care se deruleaza in trei etape reglementate distinct de lege, si anume:

  1. declararea de utilitate publica a exproprierii;
  2. masuri premergatoare exproprierii;
  3. exproprierea propriu-zisa si stabilirea despagubirilor.

 

Primele doua etape sunt administrative. Utilitatea publica a exproprierii se declara de catre Guvern pentru lucrarile de interes national si de consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru lucrarile de interes national.

 

In etapa urmatoare, expropriatorul intocmeste planul imobilelor expropriate, cu indicarea numelui proprietarilor si a oferetelor de despagubiri.

 

Cu privirea la cea de a treia etapa, subliniem ca procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica nu se poate realiza decat dupa remiterea catre expropriat a unei drepte si prealabile despagubiri.

 

Expropriatul nemultumit de cuantumul despagubirii are dreptul de a se adresa instantei judecatoresti. Solutionarea cererilor privitoare la expropriere este data in competenta tribunalelor, respectiv a Tribunalului Bucureti in raza caruia este situat imobilul propus pentru expropriere.

 

Transferul dreputului de proprietate de la expropriat la expropriator are loc la momentul la care expropriatul si-a executat obligatia de plata a despagubirilor.

 

Termenul de plata a despagubirilor stabilite de instanta nu poate depasi 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii de expropriere.

 

Efectul esential al exproprierii este acela al trecerii imobilului expropriat din proprietatea privata in proprietate publica, prin hotarare judecatoreasca, liber de orice sarcina.

Drepturile reale principale – uzufructul, uzul, abitatia si superficia – precum si orice alte drepturi reale, cat si concesionarea si atribuirea in folosinta, se sting prin efectul exproprierii, titularii acestora avand dreptul la despagubiri.

 

Daca imobilele expropriate nu au fost utilizate timp de un an pentru scopul pentru care au fost preluate de cei expropriati, respectiv in decurs de un an lucrarile de interes public nu au fost incepute si nici nu s-a facut o noua declaratie de utilitate publica, fostii proprietari pot cere retrocedarea lor.

 

In cazul in care lucrarile pentru care s-a facut exproprierea nu s-au realizat, iar expropriatorul doreste sa instraineze imobilul dobandit prin expropriere, fostul proprietar are un drept prioritar la dobandirea acestuia (drept de preemptiune). Dorinta acestuia de a redobandi imobilul trebuie sa fie exprimata in termen de  două luni de la notificarea primita de la expropriator.

 

Toate cheltuieliele efectuate pentru realizarea procedurilor de expropriere si retrocedare, inclusiv inaintea instantelor judecatoresti, se suporta de expropriator.

Categoria: Proceduri de Executare Silita & Recuperare Creante