EXTRADAREA INCULPATULUI SAU CONDAMNATULUI DIN ROMANIA

  • Publicat de: SCPA BURUIAN, CARACAS SI ASOCIATII

 

 

Extradarea, sub raportul finalitatii sale, este un act de reciproca asistenta judiciara internationala. Aceasta asistenta reciproca se poate asigura fie pe cale contractuala (prin conveție), fie pe cale legislativa (prin legi care care reglementeaza extradarea), fie pe cale de simpla atitudine curtenitoare (reciprocitate extra-contractuala).

Extradarea este de doua feluri: extradarea inculpatului, in vederea judecarii lui in statul unde a savarsit infractiunea, si extradarea condamnatului in vederea executarii pedepsei in statul unde a fost condamnat.

In prezent, in majoritatea statelor lumii exista legi speciale care reglementeaza institutia extradarii, prevazand conditiile de forma si de fond ale extradarii si care fixeaza cadrul juridic in limitele caruia poate sa fie solicitata sau admisa.

In Romania actele normative interne care au calitatea de izvor al extradarii sunt: Constitutia Romaniei, Codul penal, Codul de procedura penala, Legea nr. 32/2004 privind cooperarea judiciara international in materie penala.

Pentru ca Romania sa acorde extradarea este necesar ca statul solicitant sa adreseze o cerere in acest sens. Cererea trebuie formulata in scris de autoritatea competenta a statului solicitant si adresata Ministerului Justitiei din Romania. Cererea poate fi trimisa si pe cale diplomatica, sau printr-o alta modalitate stabilita prin intelegere directa, cu precizarea ca in final, indiferent de institutia care o primeste, aceasta va fi trimisa Ministerului Justitiei care, in termen de 3 zile efectueaza examenul de regularitate internationala.

Dupa realizarea examenului de regularitate internationala, in cel mult 48 ore, Ministerul Justitiei va trimite cererea de extradare si actele anexe procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel in a carei circumscriptie a fost legalizata persoana extradabila sau,in cazul in care nu se cunoaste locul unde se afla persoana, procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel București.

Dupa o prima audiere in fata instantei, persoana exradabila poate sa opteze pentru extradarea voluntara, fie pentru continuarea procedurii, in caza de opunere la extradare.

Prin extradare voluntara se intelege situatia in care persoana extradabila, in fata instantei, renunta la beneficiile pe care i le poate conferi legea de a se apara impotriva cererii de extradare si ca isi da consimtamantul sa fie extradata si predata autorutatilor competente ale statului solicitant.

Cand suntem in situatia in care persona extradabila, din diferite motive, se opune la extradare, situatie in care, oral sau in scris, se formuleaza opozitia la extradare (recomand in scris aceasta opozitie la extradare) care va cuprinde apararea pentru refuzul extradarii, fiind propuse si administrate probe in acest sens, inclusiv martori (nu mai mult de doi martori)

Opoziatia la extradare in scris poate fi formulata in termen de 8 zile de la momentul primei audieri in fata instantei.

In baza dispozitiilor legii speciale precum si a altor instrumente juridice internationale ratificate, Romania va refuza acordarea extradarii, atunci cand se constata existenta uneia din urmatoarele situatii:

– nu a fost respectat dreptul la un proces echitabil in sensul Conventiei europene a drepturilor omului si libertatilor fundamentale, sau al oricarui alt instrument international pertinent in domeniu, ratificat de Romania;

– exista motive serioase sa se creada ca extradarea este solicitata in scopul urmaririi sau pedepsirii unei persoane pe motive de rasa, religie, sex, nationalitate, limba, opinii politice sau ideologice ori de apartenenta la un anumit grup social;

– situatia persoanei extradabile risca sa se agraveze din unul din motivele aratate mai sus;

– se refera la o infractiune de natura politica sau la o infractiune conexa unei infractiuni politice;

– se refera la o infractiune militara care nu constituie infractiune de drept comun;

– in România sau in orice alt stat s-a desfasurat deja un proces pentru aceeasi fapta.

De asemenea, Romania nu va acorda extradrea si in urmatoarele situatii:

– nu se constata existenta dublei incriminari;

– pedeapsa prevazuta de legea ambelor state pentru infractiunea in cauza este mai mica de un an (in cazul in care extradrea se solicita pentru efectuarea urmaririi penale sau a judecatii), sau pedeapsa ce urmeaza a fi executata este mai mica de 4 luni;

– daca fapta pentru care se solicita extradarea este pedepsita cu moartea in statul solicitant, iar acesta nu da asigurari considerate ca indestulatoare de catre autoritatile competente ale statului roman ca in cazul in care se va aplica, pedeapsa capitala nu se va executa, urmand a fi comutata.

Pe langa motivele obligatorii, enumerate mai sus, legea din Romania prevede si motive optionale de refuz al extradarii, cum ar fi:

– fapta care motivează cererea de extradare face obiectul unui proces penal in curs sau aceasta fapta poate face obiectul unui proces penal in Romania;

– predarea este susceptibila sa aiba consecinte de o gravitate deosebita pentru persoana in cauza, in special din cauza varstei sau a starii de sanatate.

De asemenea, cetatenii romani si refugiatii politici nu pot fi extradati, statul roman fiind obligat, in cazul acestora, la cererea statului solicitant, sa supuna cauza autoritatilor sale judiciar competente, astfel incat sa se poata exercita urmarirea penala si judecata, daca va fi cazul.

 

 

Categoria: Dreptul Imigranților